Regulamin

1. Domki wynajmowane są na doby.

2. Brak wpłaty zadatku do dnia ustalonego w potwierdzeniu rezerwacji daty powoduje automatyczną anulację rezerwacji

3. Opóźnienie przyjazdu gościa o 1 dobę, od daty rozpoczęcia pobytu spowoduje, że miejsce może być zajęte

4. W przypadku niewykorzystania pobytu lub opóźnienia przyjazdu, właściciel domku, nie zwraca równowartości zadatku.

5. Właściciel domku uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości

6. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie o jej stwierdzeniu

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

9. Gość domku nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę zapewnia

10. Właściciel domku zapewnia: 

warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 

bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu